Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×
REKLAMA
Email:   Hasło:  
siemka
Jaka grupa materialowa na tiga

Witam wszystkich mam pytanko bo robie sobie tig-a i teraz zastanawia mnie jak tu zrobic zeby za jednym zamachem miec taka grupe materialowa zeby lapala zwykle st i kwasowke( nierdzewke) no ewntualnie stopy alu jak sie da zecz jasna??Pozatym mam tyly z tymi grupami bo sa jakies nowe i to sie tak zrypalo ze hoho!!A w moim poradniku inzynira od spawalnictwa nic tam zaciekawego na ten temat niema prosze o pomoc:))Z gurki dzieki i prosze bez obelk OK bo zoltodziobem niejestem tylko mam tyly w spawaniu na teorii


Wyświetleń: 10456, Nadawca: waco
Dodano: 02.12.2009, 20:24
Odpowiedzi: 10

Aktywni użytkownicy: 5
bucyrus, pałeł, PITALFA, tubula, wacoOdpowiedzi:
nadrobisz tyły
"Spawanie łukowe w osłonach gazowych według wytycznych krajowych i międzynarodowych. Podręcznik dl "
Leon Mistur
Spawanie łukowe w osłonach gazowych według wytycznych krajowych i międzynarodowych. Podręcznik dl
Książka przeznaczona jest dla spawaczy, instruktorów i wykładowców kursów spawania metodami MAG/MIG i TIG, a także dla uczniów szkół technicznych o kierunku spawalniczym. Mogą z niej również korzystać spawacze zatrudnieni w produkcji, chcący podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe i zdobyć dodatkowe specjalności spawalnicze.
Książka obejmuje tematykę nauczania teoretycznego dostosowaną do programów szkolenia na kursach spawania w osłonach gazowych. Omawia podstawowe procesy spawania metali, właściwości łuku spawalniczego, urządzeń do spawania, technikę i technologię spawania oraz materiały podstawowe i dodatkowe. Omawia również zasady egzaminowania spawaczy według norm PN-EN 287-1 i PN-EN/ISO/9606 oparte na wytycznych Instytutu Spawalnictwa. Zawiera także wytyczne szkolenia i egzaminowania spawaczy systemem modułowym oraz wydawania uprawnień (certyfikatów) według Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (IIW)
Spis treściWSTĘP

ROZDZIAŁ I

Technologia produkcji wyrobów hutniczych

1. Ogólne wiadomości o metalach i niemetalach

2. Wytwarzanie surówki

3. Wytwarzanie żeliwa

4. Wytwarzanie staliwa

5. Wytwarzanie stali

6. Przeróbka stali

6.1. Stal nieuspokojona

6.2. Stal półuspokojona

6.3. Stal uspokojona

7. Wyroby hutnicze (blachy, kształtowniki, rury)

8. Produkcja rur spiralnie spawanych

ROZDZIAŁ II

Technologiczność spawania metali

1. Określenie spawalności

2. Budowa strukturalna złącza spawanego

3. Wpływ składników stopowych na własności stali

4. Własności metali

4.1. Własności fizyczne metali

4.2. Własności mechaniczne metali

4.3. Własności chemiczne metali

4.4. Własności technologiczne metali

ROZDZIAŁ III

Stale, staliwa, żeliwa i metale nieżelazne

1. Stale niestopowe

2. Stale niskostopowe

3. Stale wysokostopowe

4. Staliwo

5. Żeliwo

6. Metale nieżelazne

6.1. Miedź (Cu) i stopy miedzi

6.2. Aluminium (Al) i stopy aluminium

6.3. Tytan i jego własności

ROZDZIAŁ IV

Operacje technologiczne spawania

1. Zalecenia ogólne

2. Ukosowanie brzegów blach i rur

3. Sczepianie blach i rur przed spawaniem

4. Rodzaje złączy spawanych

5. Rodzaje spoin

6. Pozycje spawania według PN-EN ISO 6947

7. Rysunek techniczny

ROZDZIAŁ V

Naprężenia i odkształcenia spawalnicze

1. Zjawiska powstawania naprężeń i odkształceń

2. Zapobieganie odkształceniom spawalniczym

3. Przyrządy pomocnicze przy spawaniu zapobiegające odkształceniom

4. Usuwanie odkształceń spawalniczych za pomocą prostowania

4.1. Prostowanie mechaniczne

4.2. Prostowanie termiczne

4.3. Technika prostowania termicznego

4.4. Prostowanie blach i płyt

4.5. Prostowanie kształtowników profilowych

4.6. Prostowanie konstrukcji spawanych

4.7. Prostowanie rur

ROZDZIAŁ VI

Różne metody spawania według programów szkolenia (ogólnie)

1. Wiadomości wstępne

2. Spawanie gazowe (311)

3. Spawanie łukowe elektrodami otulonymi (111)

4. Spawanie łukiem krytym (121)

5. Spawanie elektrożużlowe (72)

6. Spawanie elektrogazowe

7. Spawanie w osłonie gazu obojętnego metodą TIG (141)

8. Spawanie w osłonach gazowych metodą MIG/MAG (131, 135)

9. Spawanie plazmowe (15)

10. Spawanie elektronowe (51)

11. Spawanie laserowe (52)

ROZDZIAŁ VII

Technologia zgrzewania metali (ogólnie)

1. Wiadomości ogólne

2. Zgrzewanie elektryczne oporowe (rezystancyjne)

2.1. Zgrzewanie doczołowe zwarciowe

2.2. Zgrzewanie doczołowe iskrowe

2.3. Zgrzewanie punktowe

2.4. Zgrzewanie garbowe

2.5. Zgrzewanie liniowe

3. Zgrzewanie tarciowe

4. Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału zgrzeiny

5. Zgrzewanie wybuchowe

ROZDZIAŁ VIII

Obróbka cieplna złączy spawanych

1. Wiadomości ogólne

2. Wyżarzanie zmiękczające

3. Wyżarzanie odprężające

4. Wyżarzanie normalizujące

5. Wyżarzanie rekrystalizujące

ROZDZIAŁ IX

Technologia spawania łukowego stali, żeliwa i metali nieżelaznych

1. Spawanie stali niestopowych

2. Spawanie stali niskostopowych

3. Spawanie stali wysokostopowych

4. Spawanie staliwa

5. Spawanie żeliwa

5.1. Wiadomości ogólne

5.2. Spawanie żeliwa na zimno

5.3. Spawanie żeliwa na gorąco i półgorąco

5.4. Spawanie żeliwa i staliwa ze stalą

6. Spawanie metali nieżelaznych

6.1. Spawanie miedzi i stopów miedzi

6.2. Spawanie aluminium i stopów aluminiowych

6.3. Spawanie tytanu

6.4. Spawanie tantalu i niobu

6.5. Spawanie ołowiu

ROZDZIAŁ X

Cięcie termiczne metali

1. Podstawy teoretyczne cięcia tlenem

2. Palniki do cięcia tlenem

3. Obsługa palnika do cięcia tlenem

4. Technika cięcia

5. Urządzenia do cięcia częściowo zmechanizowanego

6. Urządzenia do cięcia zmechanizowanego

7. Cięcie plazmowe

8. Cięcie laserowe

ROZDZIAŁ XI

Żłobienie i cięcie łukowo-elektryczne

1. Wiadomości ogólne

2. Żłobienie łukowe – elektropowietrzne elektrodami węglowymi

3. Żłobienie i cięcie łukowe elektrodami otulonymi

4. Cięcie łukowe elektro-tlenowe

5. Żłobienie plazmowe

6. Żłobienie gazowe

ROZDZIAŁ XII

Podstawy elektrotechniki

1. Energia elektryczna i jednostki energii

2. Własności magnetyczne

3. Energia elektryczna

4. Napięcie elektryczne

5. Natężenie prądu (prąd elektryczny)

6. Rezystancja (oporność elektryczna)

7. Konduktancja (przewodność elektryczna)

8. Prąd stały i prąd przemienny

9. Moc elektryczna

10. Praca elektryczna

11. Sprawność elektryczna

ROZDZIAŁ XIII

Łuk elektryczny i jego własności

1. Powstawanie łuku elektrycznego

2. Charakterystyka łuku

3. Charakterystyka cieplna łuku spawalniczego

4. Ugięcie łuku

5. Elastyczność łuku

6. Charakterystyka łuku przy spawaniu metodą MAG/MIG

7. Spawanie łukiem pulsującym

ROZDZIAŁ XIV

Urządzenia i sprzęt do spawania w osłonie gazów metodą MAG/MIG

1. Charakterystyka urządzeń MAG/MIG

2. Urządzenia częściowo zmechanizowane

3. Urządzenia zmechanizowane

4. Podajniki drutu elektrodowego

5. Uchwyty do spawania metodą MAG i MIG

6. Wyposażenie dodatkowe

6.1. Butle na gazy techniczne

6.2. Reduktory butlowe do CO2 i argonu

6.3. Podgrzewacz elektryczny do CO2

7. Materiały do spawania metodą MAG/MIG

7.1. Dwutlenek węgla (CO2) wg PN-EN 439

7.2. Mieszanki gazowe

7.3. Druty elektrodowe pełne (lite)

7.4. Druty proszkowe

ROZDZIAŁ XV

Technologia i technika spawania metodą MIG/MAG (GMA)

1. Spawanie w osłonie CO2 i mieszankach gazowych

2. Spawanie stali niestopowych

3. Spawanie stali niskostopowych

4. Spawanie stali wysokostopowych

5. Sposoby zabezpieczające grań spoiny przy spawaniu stali stopowych

6. Technika spawania w osłonie gazów

6.1. Spawanie w pozycji podolnej (PA) (wg PN-EN 26947)

6.2. Spawanie w pozycji pionowej (PF)

6.3. Spawanie w pozycji naściennej (PC)

6.4. Spawanie w pozycji pułapowej (PE) i okapowej (PD)

7. Spawanie zmechanizowane

ROZDZIAŁ XVI

Spawanie w osłonie argonu metodą TIG i MIG

1. Wiadomości ogólne

2. Urządzenia i sprzęt do spawania metodą TIG

3. Podstawowe czynności przy obsłudze urządzenia Faltig 400 AC/DC

4. Wyposażenie stanowiska do spawania metodą TIG

4.1. Zastosowanie niektórych urządzeń elektrycznych

5. Dodatkowe wyposażenie stanowiska w sprzęt i materiały

5.1. Uchwyty do spawania w osłonie argonu

5.2. Butle do argonu

5.3. Reduktory butlowe do argonu

5.4. Argon

5.5. Elektrody wolframowe

6. Technologia spawania metodą TIG i MIG

6.1. Wprowadzenie

6.2. Przygotowanie do spawania

6.3. Technika spawania metodą TIG

7. Spawanie metodą MIG

7.1. Urządzenia do spawania metodą MIG

7.2. Technika spawania metodą MIG

8. Spawanie zmechanizowane metodą TIG i MIG

ROZDZIAŁ XVII

Niezgodności spawalnicze I wady w złączach spawanych

1. Wyjaśnienia wstępne

2. Systematyka niezgodności spawalniczych

3. Niezgodności w złączach spawanych według normy PN-EN ISO 6520-1

3.1. Brak przetopu

3.2. Nadmierny przetop

3.3. Nadmierny nadlew spoiny

3.4. Wklęsłość spoiny

3.5. Podtopienia od strony lica i grani

3.6. Kratery

3.7. Pęknięcia

3.8. Pęcherze i pory gazowe

3.9. Zażużlenie

3.10. Przyklejenie

3.11. Ślady zajarzania łuku

4. Poziomy jakości wykonywania spawanych złączy

ROZDZIAŁ XVIII

Kontrola połączeń spawanych

1. Wiadomości ogólne

2. Badania nieniszczące

2.1. Badania wizualne (PN-EN 970)

2.2. Badania szczelności

2.3. Badania penetracyjne (wg PN-EN 571-1)

2.4. Badania radiograficzne (PN-EN 1435)

2.5. Badania ultradźwiękowe (PN-EN 1714)

2.6. Badania magnetyczne – proszkowe (PN-EN 1290)

3. Badania niszczące

3.1. Próby łamania

3.2. Próby rozciągania

3.3. Próby zginania

3.4. Próby udarności

3.5. Badania metalograficzne

ROZDZIAŁ XIX

Zasady szkolenia i egzaminowania spawaczy według programów i wytycznych Instytutu Spawalnictwa

1. Wiadomości wstępne

2. Krajowy system szkolenia spawaczy

3. Programy szkolenia spawaczy według wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

4. Egzaminowanie spawaczy według Wytycznych W-05/IS-17 Instytutu Spawalnictwa [25]

4.1 Objaśnienia wstępne

4.2. Dopuszczenie do egzaminu końcowego

4.3. Egzamin teoretyczny

4.4 Zasady oznaczania egzaminów spawaczy po kursach spawania

4.5. Zasady wykonywania złączy egzaminacyjnych

4.5. Złącza egzaminacyjne po kursach podstawowych

4.7. Złącza egzaminacyjne po kursach ponadpodstawowych

5. Egzaminowanie spawaczy według norm europejskich (EN ) i międzynarodowych (ISO)

5.1. Objaśnienia wstępne

5.2. Oznaczenie egzaminu spawacza wg PN-EN 287-1 lub PN-EN ISO 9606

5.3. Zakresy uprawnień wynikające ze zdanego egzaminu

5.4. Badania złączy egzaminacyjnych

5.5. Kryteria oceny złączy egzaminacyjnych

5.6. Poprawkowe złącze egzaminacyjne

5.7 Okres ważności uprawnień spawacza

5.8 Przedłużanie ważności uprawnień spawacza

5.9. Świadectwo Egzaminu Spawacza

ROZDZIAŁ XX

Modułowe szkolenie spawaczy według programu Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (IIW)

1. Objaśnienia wstępne

2. System szkolenia spawaczy według programu Międzynarodowego Instytut Spawalnictwa (IIW)

ROZDZIAŁ XXI

Przepisy bhp i przeciwpożarowe

1. Wiadomości ogólne

2. Ochrona oczu przy spawaniu

3. Działanie gazów spawalniczych na organizm człowieka

4. Przepisy bezpieczeństwa pracy przy spawaniu gazowym

4.1. Butle tlenowe i acetylenowe

4.2. Palniki

5. Przepisy bezpieczeństwa przy spawaniu łukowym

5.1. Porażenie prądem elektrycznym

5.2. Spawarki i sprzęt do spawania

5.3. Przypadki porażenia i pierwsza pomoc

6. Oparzenia cieplne

7. Zaprószenie oka

8. Spawanie naczyń po materiałach palnych

9. Praca na wysokości

10. Wentylacja stanowisk spawalniczych

11. Tablice ostrzegawcze

12. Przepisy przeciwpożarowe

13. Obsługa gaśnic

14. Zabezpieczenia przeciwpożarowe przy spawaniu

Nadawca: bucyrus. Dodał wątków: 10, odpowiedział 302 razy.
Dodano: 02.12.2009, 21:35
Wszystko na raz!!!!!
He he... ten spis treści chyba nie potrzebny....
A koledze trzeba odpowiedzieć, ze tak się niestety nie da, co by za jednym zamachem wszystko...
Proponuje na dobry początek, 5 gr, wtedy łapie Ci się średnio od 1 do 11 bez 8,9,10 tu niestety trzeba zrobić jeszcze jeden egzamin najlepiej na 10 (duplex) i kolejny na aluminium, a kasiory przy tym wydasz, ze ho ho...
Ideałem by było jak byś wszystko robił w pozycji HL-045...
Pozdrawiam, dużo pracy przed Tobą powodzenia...

Nadawca: PITALFA. Dodał wątków: 3, odpowiedział 94 razy.
Dodano: 02.12.2009, 23:23
dałes czadu
ale pojechałeś myślałem ze cała książkę wkleisz :)

rura 51x5 materiał 13crmo lepszym rozwiązaniem może być np 57x8 na x10 np bo to już 6 grupa

Nadawca: pałeł. Dodał wątków: 0, odpowiedział 36 razy.
Dodano: 02.12.2009, 23:46
bucyrus
pominoles z piatej polki dziesiatej ksiazki,szkoda mi cie za taki pajac jestes,no ale co zrobic,glupich nie sieja...
Nadawca: tubula. Dodał wątków: 0, odpowiedział 25 razy.
Dodano: 03.12.2009, 23:07
tubula pajac albo zasiany głupek
..przeczytaj sobie chopecku post waco..co napisał...cyt" za jednym zamachem miec taka grupe materialowa zeby lapala zwykle st i kwasowke( nierdzewke) no ewntualnie stopy alu jak sie da zecz jasna..potem wiedze podpiera..."w moim poradniku inzynira od spawalnictwa nic"....itd...widać że cos tam ale do szkoły miał ...."Z gurki dzieki i prosze bez obelk" ....zaznaczył równiez że....." zoltodziobem niejestem tylko mam tyly w spawaniu na teorii"...ja tylko grzecznie pokazałem gościowi jakie ma tyły w teori.jeśli opanuje tylko tą książke bedzie posiadał minimum wiedzy o spawaniu.....tabula pajacu ja nie obrażam ludzi.... nawet w firmie Etat poznali się na tobie
Nadawca: bucyrus. Dodał wątków: 10, odpowiedział 302 razy.
Dodano: 04.12.2009, 18:03
bucyrus
taka teoria to potrzebna jest moze i tobie,skoro nie masz nic do roboty oprocz siedzenia przed komputerem to mozesz sobie kolekcjonowac ksiazki,spawacz ma spawac a nie rzucac cytatami z ksiazek,jeszcze raz brawo za wklejenie spisu tresci z ksiazki,aha,masz pecha bo w etacie nigdy nie pracowalem i nigdy bym nie chcial bo tam potrzebuja takich jak ty czyli cham do chama...gdyby bylo mozna zrobic na tym forum ankiete]nie doczekanie na tym pseudo forum] na twoj temat to gwarantuje ci zebys nie uzbieral nawet procenta pozytywnych opini,jestes tu tylko po to aby wklejac cytaty z ksiazek ktore wypozyczasz z biblioteki lub pojechac po kims,zajmij sie lepiej swojim polem i placeniem zusu a nie krusu,darmozjadzie za nasze pieniadze,to tyle...nie jestes partnerem dla mnie na dyskusje...zreszta juz ci to napisali w niejednym poscie na tym pseudo forum
Nadawca: tubula. Dodał wątków: 0, odpowiedział 25 razy.
Dodano: 04.12.2009, 19:45
tubula..wypad
..jak ci małolacie nie pasuje forum to droga wolna..nie posiadam żadnej książki do spawania ani nawet dostępu do nich...mała rada nie uzywaj terminów których nie rozumiesz ani nie znasz znaczenia....partnera to sobie poszukaj na swoim poziomie ja nie zniżam sie do takiego zera jakie reprezentujesz
Nadawca: bucyrus. Dodał wątków: 10, odpowiedział 302 razy.
Dodano: 04.12.2009, 20:00
bucyrus dzieki
No kolego to zes pojechal ze chcialo ci sie tak pisac-podziwiam zaangarzowanie reszcie tez dziekuje ;)) Zapomnialem dodac ze spawam konstrukcje i urzadzenia na samolotte prawdziwe a nie modele 30HGSA tytan stopy alu zarowa Mam na to papier ale tylko wewnatrzzakladowy i w terenie moge nim tylek podetrzec dlatego robie swoje za swoje a w tych pseudo szkolach niemaja pojecia co mam namysli ale dzis sie dowiedzialem ze spokojnie bez ceregieli moge to co mi firma dala przepisac do ksiazeczki swojej spawalniczej plus dostane na wszystko te cale certyfikaty;))To tak na marginesie>>Dziekuje wam za zainteresowanie i nieklucta sie bo spawacze to jedna rodzina a nie psy co sie ciagle zraOK no to cial
Nadawca: waco. Dodał wątków: 21, odpowiedział 63 razy.
Dodano: 04.12.2009, 22:07
waco bez urazy
..ale ta ksiazka jest dobra,sam chyba ja zamówie celem przypomnienia wiadomości (choć mnie to już nie potrzebne ale warto...)..ładnie napisane "spawacze to jedna rodzina"..widać to szczególnie za granica.... rzeczywistość...spawacz(PL)..spawaczowi(PL)...wilkiem
pzd.

Nadawca: bucyrus. Dodał wątków: 10, odpowiedział 302 razy.
Dodano: 04.12.2009, 22:24

REKLAMA
Korzystanie z bezpłatnych mechanizmów serwisu oznacza akceptację jego regulaminu.
Copyright © 2003 - 2024